Vitrings avantajlarından faydalanmana çok az kaldı!

Hemen Kayıt Ol

 
Kayıt Bilgileri
 
Mecburi değil
 
 
 
 
 
Kontrol edilecektir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banka Hesap Bilgileri (Mecburi Değil)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VİTRİNGS SERBEST GİRİŞİMCİ SÖZLEŞMESİ

İPEK HALI DAY. TÜK. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Barboros Mahallesi 5454 SOKAK NO:31 ÇAMDİBİ BORNOVA İZMİR ÇAKABEY V.D. 4790071973 kayıtlı bulunan (iş bu sözleşmede bundan böyle “Vitrings” olarak anılacaktır.) kendisine iş bu Serbest Girişimci Sözleşmesi temelinde bağlı her biri farklı web alan adı (iş bu sözleşmede bundan böyle “Domain” olarak anılacaktır) aracılığıyla Vitrings'e ait Sanal Mağaza Platformunun (iş bu sözleşmede bundan böyle “Sanal Mağaza” ya da “Mağaza” olarak anılacaktır) tanıtım faaliyetinde bulunan Domain sahibi ve onların alt partnerleri olan tüm Serbest Girişimcilerden (iş bu sözleşmede bundan böyle “Girişimci” olarak anılacaktır) oluşan ve Vitrings'e ait sanal mağazadan farklı Domainler aracılığıyla alışveriş yapan müşterilere Vitrings tarafından faturası kesilen ürün satışı gerçekleştirilen ve satışlardan elde edilen kazancı bu sözleşmede belirtilen tek katlı kazanç planı (iş bu sözleşmede bundan böyle “Kazanç Planı” olarak anılacaktır) çerçevesinde paylaşan, referans temelinde Satış Ortağı girişimcilerin, doğrudan Domain sahibi girişimcilere, Domain sahibi girişimcilerin ise ağ yapısıyla birbirlerine bağlandığı bir sosyal e-ticaret platformudur.
SÖZLEŞME KONUSU VE SÖZLEŞME TARAFLARI .
1.1) Domain sahibi Girişimciler bu sözleşme temelinde, satış ortakları olarak kaydettikleri Girişimcilerle birlikte bağımsız bir Domain üzerinden faaliyette bulunmak, Vitrings tarafından, sanal mağazaya özel hazırlanmış basılı kataloglar ve dijital görseller ile sanal ve gerçek tanıtımlar yaparak kendi Domain'i üzerinden gerçekleştirdiği satışlardan elde edilen kardan bu sözleşmede tanımlanan Kazanç Planı çerçevesinde kazanç elde etmek, bu kazançları elde etmek üzere üçüncü kişilere tavsiye ederek doğrudan veya dolaylı tavsiyesi sonucu Vitrings'de girişimde bulunan yeni Girişimcilerin de yaptıkları satışlarından Kazanç Planında belirtilen çerçevede kazanç elde etmek üzere bu sözleşmeye taraf olarak mutabık kaldığını beyan eder.
1.2) Girişimci reklam, promosyon, pazarlama, satış ve tavsiye gibi Girişimcilik faaliyetleri (iş bu sözleşmede bundan böyle “faaliyetler” olarak anılacaktır) konusunda her hangi bir mecburiyet veya yükümlülük altında değildir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek, hiçbir başarı taahhüdü taşımayan serbest girişimcilik ve gönüllülük esasına dayanır.
1.3) Vitrings, Girişimcilerine karşı sözleşmeden doğan yükümlülük ve haklarını, Vitrings tarafından resmi olarak yetkili kılınmış gerçek ya da tüzel kişiler aracılığı ile kullanmak hakkına sahiptir. Vitrings tarafından, Girişimcinin tüm iş ve işlemlerini bağlı şirketleri üzerinden gerçekleştirdiği durumlar da dâhil olmak üzere sözleşme ilişkisi ve bundan doğan sorumluluklar yalnızca Vitrings ve Girişimci arasında mevcuttur.
1.4) Vitrings, devamlı olarak güncel kullanıma yönelik koşulları ve girişimcilik şartlarını yayımlayarak bildirir. Girişimciye bu yayınları takip etmesi önerilir. Ayrıca sözleşme ve diğer metinlerde yapılabilecek değişiklikler, sistemde kayıtlı e-mail adresine e-mail yoluyla ve kayıtlı mobil telefon numarasına sms yoluyla aktarılabilir. Sözleşme esasında gerçekleşen bu türden değişiklikler, eğer 8 günlük bir süre içerisinde yapılmış yazılı bir itiraz yoksa veya Girişimci değişiklik bildiriminin gönderilmesinden sonra da Vitrings hizmetlerinden aktif olarak faydalanmaya devam ediyorsa, Girişimci tarafından kabul edilmiş sayılır. Farklı şartnamelere tabi bir yapı sürdürülemeyeceği için sonradan yapılan itirazlar sözleşmenin feshi için geçerli bir neden olarak kabul edilecektir.
1.5) Sözleşme hükümlerinin hukuki mercilerce kısmen geçersiz kılınması kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu sözleşme ilişkisinden doğan veya bu sözleşmeye bağlı hukuki ihtilafların hallinde Türk Hukuku ve ilgili mevzuatı uygulanır.

2. VİTRİNGS SERBEST GİRİŞİMCİ KAYIT ESASLARI
2.1) Vitrings'e girişimci olarak başvurmak, girişimci olarak kayıt olmak bu sözleşmede belirtilenler dışındaki hiç bir kısıtlama veya taahhüde bağlı olmaksızın tamamen ücretsizdir. Vitrings ile Girişimci arasındaki hukuki dayanak Vitrings Serbest Girişimci Sözleşmesidir (iş bu sözleşme bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır). Kişisel bilgiler ile gerçekleştirilen kayıt anında dijital olarak onaylanan bu sözleşmenin kabulü ile sözleşmenin tüm maddelerine uymayı kabul ve taahhüt etmiş olan Girişimci sözleşme çerçevesindeki faaliyetlerini ifa etmek ve bunun karşılığında iş bu sözleşmede belirtilen kazançları elde etmek üzere Vitrings'e bir Girişimci olarak kaydedilir. Bu sözleşme çerçevesinde Girişimci olarak kaydı gerçekleştirilmeyen her hangi bir gerçek veya tüzel kişi Vitrings'de Girişimcilik faaliyetinde bulunamaz ve her hangi faaliyetinden dolayı kazanç talep edemez.
2.2) Girişimci Vitrings'e verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, gerçeğe aykırı bilgi verilmesi durumunda meydana gelebilecek zarar ve aksaklıkların tüm sorumluluğunun sadece kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Gerçeğe aykırı bilgilerden kaynaklanan her hangi bir zarardan Vitrings sorumlu tutulamaz. Kasten gerçeğe aykırı bilgi verildiğinin tespit edilmesi durumunda bunu gerçekleştirenler, yardım edenler ve teşvik edenlere madde 11.1 deki yaptırımlar uygulanır.
2.3) Girişimci, sanal mağaza yönetim paneli üzerinden değişimine açık olan bilgileri güncellemelidir. Yönetim panelinden değişime açık olmayan şahsi bilgilerindeki değişiklikleri ise Vitrings tarafından belirlenen şekilde ivedi olarak bildirmekle yükümlüdür. Yönetim paneline, Girişimcinin ihmal ve hatasından kaynaklanan sebeplerden dolayı girilmesi sonucu oluşan zararlardan Vitrings sorumlu tutulamaz.
2.4) Her bir gerçek veya tüzel kişi için sadece bir kayıt yapılabilir. Gerçeğe aykırı bilgiye dayalı olarak gerçekleştirilen birden fazla kayıt Vitrings’e 11.1 nolu maddede belirlenen yaptırımlardan bir veya birkaç tanesini uygulama hakkı verir.
2.5) Girişimci olarak kayıt olabilmek için asgari 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. 18 yaşını doldurmadan yapılan başvurular ve gerçekleştirilen kayıtlar geçersiz kabul edilir.
2.6) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan şahıslar geçerli bir çalışma izinlerinin olduğunu kanıtlamadıkları sürece Vitrings'e Girişimci olarak kayıt olamazlar.
2.7) Vitrings, yapılan bir başvuruyu herhangi bir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme ve / veya yapılmış bir kaydı satış faaliyetine başlamadan iptal etme hakkını saklı tutar.
2.8) Her bir Girişimci sözleşmesi, tek bir gerçek veya tüzel kişi adına yapılabilir. Müşterek bir Girişimcilik kaydı yapılamaz.
2.9) Vitrings'de ücretli çalışan pozisyonunda bulunan kişiler, bu kişilerin eşleri, anne ve babaları ile Vitrings'in ortağı ve yöneticileri Vitrings'de Girişimci olarak izin verildiğinde faaliyette bulunabilirler.

3. BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ
3.1) Vitrings'e girişimci olarak başvurmak, girişimci olarak kayıt olmak bu sözleşmede belirtilenler hariç hiç bir kısıtlama olmaksızın tamamen ücretsizdir. Bir Vitrings Girişimci Adayı, Vitrings'e ancak, kendi Domaini ile kayıtlı bir Girişimci'nin tavsiyesi ile aynı Domain üzerinden satış yapmak üzere satış ortağı olarak ve hediye çeki alarak kayıt olabilir.
3.2) Satış Ortağı olarak kayıt olan bir girişimci, kendisini referans olarak tavsiye eden Girişimcinin (iş bu sözleşmede bundan böyle “sponsor” olarak anılacaktır) sahibi olduğu Domain üzerinden kendisine özel tanımlanmış Domain uzantısı ile tanıtım ve satış faaliyetinde bulunarak kazanç elde edebilir.
3.3) Hediye Çeki alarak kayıt olan her satış ortağı kendisine ait bir Domaine özel hizmet almak üzere ayrıca başvuruda bulunabilir. Kendi Domaini üzerinden tanıtım faaliyetinde bulunan girişimciler bu Domain üzerinden satış yapmak üzere ücretli olarak kendi satış ortaklarını kaydedebilirler.
3.4) Kendi Domaini üzerinden faaliyette bulunmak isteyen girişimcilere özel yazılım ve kişiye özel hizmet imkanlarının yanısıra tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere bazıları mağazalarına özel dijital ve basılı tanıtım materyalleri (iş bu sözleşmede bundan böyle “Tanıtım Seti” olarak adlandırılacaktır) hazırlanır. Girişimci, Domaine özel yazılım, kişiye özel hizmet ve Tanıtım Setinin ücretini banka kartı, kredi kartı ile veya Vitrings'in banka hesabına transfer ederek ödeyebilir. Kesinlikle elden ödeme kabul edilmez. Domain (alan adı) Vitrings tarafından satın alınmaz. Vitrings Girişimci üye olduğu sürece yıllık ücretini (9 dolar) girişimciden tahsil eder. Hizmet verilen girişimciye bundan sonra partner denilecektir.
3.5) Vitrings'e Girişimci olmak için başvuran adaylar her ne surette olursa olsun kayıt işlemi tahakkuk edinceye kadar istedikleri Sponsoru seçmekte özgürdürler. Hiç bir Girişimci yaptığı bir tercihi değiştirmeye veya belli bir tercihte bulunmaya zorlanamaz.
3.6) Girişimcilik kaydı Vitrings yönetim paneline erişim açıldığı anda tahakkuk etmiş ve aday statüsünden Girişimci statüsüne geçilmiş olarak kabul edilir.
3.7) Tüm Girişimci kayıtları yönetim paneli üzerinden ve sadece sistemde kayıtlı olan Domain sahibi bir Girişimci tarafından gerçekleştirilebilir. Farklı yollarla yapılan kayıt başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
3.8) Domain seçiminde, Vitrings markasını temsil ettiği algısı oluşturacak alan adları ve/veya Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli bir markanın veya tescilli olmamakla birlikte tanınmış olduğu kabul edilen bir markanın aynısı veya benzerinin marka sahibinin haklarını ihlal eder şekilde alan adında ve/veya site içeriğinde kullanılması ve/veya taklit alan adı kullanımları Vitrings tarafından kesinlikle kabul edilmemektedir. Ayrıca, herhangi bir sebeple Vitrings tarafından uygunsuz olarak görülen alan adları da kullanılamaz. Girişimci'nin işbu maddeye aykırı kullanımları sebebiyle Vitrings'in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan dolayı tüm sorumluluk Girişimci'ye ait olup, kullanımlardan dolayı Vitrings'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Vitrings'in haksız kullanımlar sebebiyle gerçekleştirdiği tazminat ödemesi ve her ne nam altında olursa olsun yaptığı diğer ödemeler sebebiyle Girişimci'ye rücu hakkı bulunmaktadır.Belirtilen şekildeki alan adlarının kullanıldığının tespit edilmesi ve/veya makul hukuki gerekçeleri ihtiva edecek şekilde Vitrings ve/veya Domain sahibi aleyhinde ihtar çekilmesi halinde, alan adlarına verilen hizmet, Girişimci tarafından yeni bir Domain bildirilinceye kadar askıya alınır. Yeni bildirilen Domaine özel basılı materyaller tekrar temin edilmez.
3.9) Domain sahibi Girişimcinin talebi ile mevcut kayıtlı Domain yeni bir Domain ile değiştirilebilir. Böyle bir talep durumunda basılı materyaller tekrar tedarik edilmez.
3.10) Tüm Girişimciler kayıt gerçekleştikten sonra Vitrings Girişimci Sözleşmesi'nin tüm sayfalarının ıslak imzalı bir nüshasını, kimlik belgesinin bir kopyası ekli olarak Vitrings'in sözleşmede belirtilen adresine göndermelidir. Evrakın Vitrings'e ulaşmasından Girişimci sorumludur. İmzalı Girişimci sözleşmesini ve kimlik belgesinin bir kopyasını göndermeyen Girişimcilerin kazanç ödemeleri gerekli evrak Vitrings'e ulaşıncaya kadar bekletilir. Kazanç ödemeleri evrak ulaştıktan sonraki ilk ödeme tarihinde gerçekleştirilir.
3.11) Kurumsal olarak kayıt olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler İmzalı ve Kaşeli Girişimci Sözleşmesine ek olarak kimlik, yetki belgesi, imza sirküleri ve vergi levhasının birer nüshasını da ekleyerek Vitrings'in sözleşmede belirtilen adresine göndermelidir. Bu evrak Vitrings'e ulaşıncaya kadar kurumsal kayıt olan kişilerin tahakkuk eden kazançları bekletilir. Kazanç ödemeleri gerekli evrak ulaştıktan sonraki ilk ödeme tarihinde yapılabilir. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin kesinleşen kazançları KDV ekli hizmet faturaları Vitrings'e ulaştıktan sonra her hangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın gerçekleştirilir.

4. GİRİŞİMCİLİĞİN SONAERMESİ
4.1) Domain sahibi girişimciye sunulan özel hizmetler yıllık asgari aktiflik şartı yerine getirilmediği takdirde sonlandırılır. Geriye doğru son bir yıl içinde, her hangi bir takvim ayında, satış ortaklarının ciroları dahil bir Domain üzerinden toplam 300 türk lirası ciro gerçekleştirilmezse girişimci pasif olarak değerlendirilir ve sözleşmesi feshedilerek sunulan özel hizmetler sonlandırılır. Aktiflik kontrolü her yılın 1 Ocak tarihinde, geriye doğru tam olarak 12 ayın kontrolü yapılarak gerçekleştirilir. Aktiflik koşulunu yerine getirmeyen girişimcilere çeşitli iletişim kanalları ile bilgilendirme yapılarak ek süre tanınır. Ek süre olarak tanınan, Ocak veya Şubat ayının her hangi birinde 300 türk lirası ciro gerçekleştirmeyen pasif girişimcinin hesabı tamamen kapatılır.
4.2) Sözleşmenin ihlalinin tespit edilmesi durumunda Vitrings ilgililere gerekli yazılı uyarıyı yaparak, Sözleşme'ye aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmesi gereğini bildirir. Buna rağmen Girişimci'nin sözleşmeye aykırı tutum ve faaliyetlerinin devamı durumunda Vitrings sözleşmeyi derhal tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir.
4.3) Girişimci, dilediği zaman kendi sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme ve Girişimciliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Kayıt tarihinden itibaren ilk 7 (yedi) gün içerisinde sözleşmenin sonlandırılması için e-mail veya kayıt altına alınan destek hattı üzerinden telefon ile başvuru yapılması yeterlidir. Kayıt tarihinden itibaren 7 (yedi) günü geçmiş olan girişimcilerin sözleşmelerini sonlandırmak üzere ıslak imzalı yazılı talebini Vitrings'e iletmesi gerekir. Bu işlem için faks, e-mail veya telefon ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Girişimcinin talebi ve onayı üzerine başlatılan süreç tamamlanmış olarak kabul edilir ve geri döndürülemez.
4.4) Girişimcilik kaydını kendi isteği ile sonlandırmış olan Girişimciler aynı Domain ile diledikleri gibi faaliyette bulunabilirler. Daha önce Girişimci iken sözleşmesi feshedilmiş veya Girişimcilik faaliyetini kendi istekleri ile sonlandırmış olan kişiler fesih tarihinden itibaren en erken 6 (altı) ay sonra başvuruda bulunabilirler. 12 (on iki) aylık aktiflik şartını yerine getirmediği için sözleşmesi feshedilmiş olan Girişimciler ilgili şartlar çerçevesinde kısıtlama olmaksızın tekrar başvuruda bulunabilirler.
4.5) Girişimcinin sözleşme çerçevesinde ortaya konan bütün hakları vefat durumunda yasal mirasçılarına geçer. Böyle bir durumda yasal mirasçıların vefatı takip eden 3 (üç) ay içinde, mirasçılık belgesi ile Vitrings'e başvuruda bulunmaları gerekir. Aksi takdirde vefat eden Girişimcinin vefat tarihinden itibaren biriken tüm kazançları mirasçılarına aktarılmak üzere baki kalarak, 3 (üç) aylık süre sonunda Girişimciliği askıya alınabilir veya sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilebilir.
4.6) Vefat dolayısı ile yasal mirasçı olan veya akli denge kaybı dolayısı ile vasi tayin edilen kişinin Vitrings Girişimci kaydı var ise birden fazla girişimcilik kaydı olabilir.
4.7) Girişimciliği yıllık aktiflik koşulunu yerine getirmediği için sona eren Girişimciler her hangi bir kısıtlama yada avantaja sahip olmaksızın yeni bir başvuruda bulunabilirler.
4.8) Satış ortağı bir girişimci, dilediği zaman bir domainin satış ortaklığından ayrılıp bir başka domainin satış ortağı olarak kayıt olabilir. Fakat domaine özel hizmet almak üzere ödeme işlemini tamamlayan bir girişimci için Kayıt Eden veya Sponsor değişikliği yapılamaz. Zaruri durumlarda yapılacak olan bir değişiklik talebi mutlaka talebin nedenleri açıklanmış ıslak imzalı dilekçe formatında Girişimci Destek Birimine iletilmelidir. Bu talep Etik Kurulda değerlendirilir, gerekli durumlarda Etik Kurul mevcut Kayıt Edenin ve Sponsorun muvafakatini talep edebilir, değerlendirme sonucunda Etik Kurul konuyu olumlu veya olumsuz karara bağlar.
4.9) Her ne sebeple olursa olsun Etik Kurul tarafından onaylanan Sponsor değişikliği Girişimci ağını içermeksizin sadece başvuruda bulunan Girişimcinin Sponsorunun değiştirilmesi için uygulanabilir.
4.10) Vitrings Girişimci Ağında girişimcilik kaydı devredilemez. Özel ve zaruri durumlarda Girişimcilik devir talebi, nedenleri ayrıntılı açıklanmış ıslak imzalı dilekçe formatında Girişimci Destek Birimi'ne iletilir. Özel ve zaruri durumlar Etik Kurul'da değerlendirilerek olumlu veya olumsuz karara bağlanır.
4.11) Girişimciliğin her hangi bir sebeple sona ermesi durumunda bu Girişimcinin tavsiye hattı ve girişimci ağ yapısında her hangi bir değişiklik olmadan bir üst Sponsora doğru aynı şekilde bağlanır.

5. SERBEST GİRİŞİMCİLİĞİN İŞLEMLERE KAPATILMASI
5.1) Bir Girişimcinin şirket kurallarını ihlal eden bir fiilinin tespit edilmesi durumunda Etik Kurulu kararı ile madde 11.1 deki yaptırımlardan bir veya birkaçı uygulanabilir.
5.2) Yönetim Paneli ve mağazası etik kurul kararı ile işlemlere kapatılan Girişimci faaliyet gösteremez ve Girişimciliğin tahakkuk eden primleri Etik Kurul'un kapatılmayı gerektiren durumun ortadan kalktığına dair kararına kadar ödenmeyerek askıya alınır. Eğer kapatılmayı gerektiren durum aynı zamanda Vitrings'in maddi zarara uğramasına sebebiyet vermişse, askı kararının ortadan kalkması ile Girişimci'nin tahakkuk eden primleri Vitrings'in uğradığı zarardan mahsup edilerek Girişimci'ye ödeme yapılır.
5.3) Bir Girişimci yanlış bilgiler ile kayıt olur, kayıt işlemi yapar, yapılmasını teşvik eder veya aracılık ederse Etik Kurul kararı ile madde 11.1 deki yaptırımlardan bir veya birkaçı uygulanabilir.

6. SİPARİŞ, TAHSİLAT, TESLİMAT VE İADE KURALLARI
6.1) Ürünlerin siparişi ve satışı ile ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen ve Sanal Mağazada her sipariş öncesi müşteri tarafından onaylanan mesafeli satış sözleşmesi bu sözleşmenin eki mahiyetindedir.
6.2) Hem Girişimciler hem de onların müşterileri, siparişlerini Girişimcilerin belirlediği kendine özel Domain veya bu Domaine ekli uzantı aracılığı ile girebildikleri Vitrings Sanal Mağazası üzerinden mağazada anlık gösterilen fiyat ile verebilirler. Bunun dışında her hangi bir sipariş verme şekli ve yöntemi yoktur.
6.3) Vitrings bünyesinde her türlü ödeme sadece Türk Lirası ile yapılır, yabancı para birimi ile ödeme kabul edilmez.
6.4) Ödemelerde çek, senet gibi her hangi bir değerli evrak kabul edilmez.
6.5) Sipariş ödemeleri kredi kartı ve banka havalesi ile veya belirlenen şartlarda kapıda ödeme ile yapılabilir. Vitrings bu ödeme şekilleriyle ilgili değişiklik ve düzenleme yapma hakkını saklı tutar.
6.6) Ürünlerin kargo ve teslimat seçenekleri Vitrings Sanal Mağazasında tanımlandığı şekilde yapılabilir. Vitrings tarafından ilan edilenden farklı kargo ve teslimat talepleri dikkate alınmaz.
6.7) Hem Girişimciler hem de müşterileri satın almış oldukları ürünleri kontrol ederek teslim almaları gerekmektedir. Teslimat anında tutanak altına alınmamış olan bozuk, kırık, yırtık ürün veya diğer zarar iddiaları geçersizdir.
6.8) Girişimcilerin bizzat verdikleri siparişlerde ve satın aldıkları ürünlerde Nihai Tüketicilere sahip olduğu cayma hakkını suistimal ettikleri tespit edilirse Girişimcilikleri Etik Kurul kararı ile askıya alınarak 11.1 deki yaptırımlardan bir veya birkaçı uygulanabilir.
6.9) Girişimciler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 47. maddesi ve bu maddeye dair İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulmuş iş bu Girişimci Sözleşmesi ile bağlı olup ticari kazanç beklentisi ile faaliyette bulunduğundan İncir ile olan ilişkilerinde nihai tüketici olarak değerlendirilemezler.
6.10) Vitrings'e Girişimci olarak satış yaparak kazanç elde etmek üzere kayıt olmak ücretlidir. Dileyen girişimci kendi Domaini üzerinden tanıtım yapmak ve faaliyet göstermek üzere özel hizmet talebinde bulunabilir. Talepte bulunan girişimciye bedeli karşılığında Domaine özel yazılım ve hizmet altyapısı hazırlanır, kişiye ve Domaine özel olanlar da dahil olmak üzere tanıtım materyallerinin bulunduğu tanıtım seti hazırlanır. Domaine özel hizmet talebinde bulunan Girişimciler kayıt tarihten itibaren ancak 7 (yedi) gün içerisinde kayıt iptal ve ücret iade talebinde bulunabilirler, 7 (yedi) günü geçen kayıtlar için ücret iade işlemi yapılamaz. Kayıt tarihinden itibaren 7 (yedi) günlük süre içerisinde sadece kayıt işlemi yapılmış fakat mağaza aktive edilmemişse tüm hizmet ve tanıtım seti ücreti iade edilir. Eğer matbaa onayı verilerek mağaza yayına alınmışsa hazırlanma aşamasına geçen hizmet ve tanıtım seti ücretinin %50'si kadar kesinti yapılır, kullanılmış olan hediye çeklerinin bedelleri düşülür ve kalan miktar iade edilir. Ücret iadesi yapılarak kaydı iptal edilen Girişimciler iptal işleminden itibaren en erken 6 (altı) ay sonra tekrar Girişimci olarak başvuruda bulunabilirler.
6.11) Vitrings her hangi bir Girişimci'ye başarı veya kazanç taahhüdünde bulunmaz. Bu nedenle ''başarısız olmak'', ''satamamış olmak'' ya da ''kazanamamış olmak'' Girişimcinin sorumluluğunda olup iptal ve iade nedeni olarak gösterilemez.
6.12) Süreci tamamlanmış satış prim doğuran bir işlem olduğu gibi, iptal, iade ve değişim işlemleri de aynı oranda prim azaltan bir işlemdir ve bütün girişimci ağı boyunca primlerin azalmasına sebep olur. Vitrings, yönetmelikler ve satış sözleşmeleri çerçevesinde kabul edilebilir olarak değerlendirilen iptal, iade ve değişimden kaynaklanan kazanç ve prim azalmalarından sorumlu tutulamaz.
6.13) Ürün ve siparişler ile ilgili talepler Müşteri Hizmetleri Birimine yapılırken Girişimcilik ile ilgili talepler Girişimci Destek Birimine yapılır.

7. KAZANÇ SİSTEMİ
7.1) Vitrings Girişimcisi olarak kayıt olmak ücretlidir (Standart üyelik 390tl, Gold üyelik 490tl Premium üyelik 590tl). Satış ortağı olarak kayıt olan bir girişimci kendisini kayıt eden girişimcinin Domaini üzerinden kendi web uzantısı ile tanıtım yapabilir. Satış ortağı olarak kayıtlı olan bir girişimci kendi alan adına özel hizmet almak üzere iki tanıtım setinden birini tercih ederek talep ettiği Domaine özel hizmet başvurusunda bulunabilir. Tanıtım setleri, bu setlerin ücretleri, içerikleri ve kapsamı dönemsel olarak değişiklik gösterebilir. Kayıt tarihi itibariyle güncel olan ve daha önce ilanen bildirilen tanıtım seti hazırlanarak gönderilir. ● Ekostart; özel hizmet ve tanıtım seti talep eden Girişimcilere, içeriği Vitrings tarafından güncel olarak ilan edilen bazıları kişiye ve Domaine özel tasarlanan reklam, promosyon ve tanıtım ürünleri gönderilir. Mağazalarına özelleşmiş ve tanımlanmış 10 TL, 15TL, 25 TL birimlerinde her biri sipariş edilen toplam ürün bedelinin en fazla %25 i olarak kullanılabilecek olan ve oluşturma tarihinden itibaren 6 (altı) ay geçerli hediye çekleri temin edilir. Bu çeklerin kullanımı içerik bilgisinde detayları yazılı olan şartlara tabidir. ● Prostart; özel hizmet ve tanıtım seti talep eden Girişimcilere içeriği Vitrings tarafından güncel olarak ilan edilen bazıları kişiye ve Domaine özel tasarlanan reklam, promosyon, tanıtım ürünleri gönderilir. Mağazalarına özelleşmiş ve tanımlanmış 10 TL, 15TL, 20TL, 25 TL, 30TL, 40TL, 50 TL birimlerinde her biri sipariş edilen toplam ürün bedelinin en fazla %25 i olarak kullanılabilecek olan ve oluşturma tarihinden itibaren 6 (altı) ay geçerli alışveriş çekleri temin edilir. Bu çeklerin kullanımı içerik bilgisinde detayları yazılı olan şartlara tabidir.
7.2) Hediye çekleri, Girişimcilerin potansiyel sadık müşterilerine ilk alışverişlerde avantajlı alım imkanı sunarak sadık bir müşteri kitlesi oluşturabilmeleri amacıyla temin edilmektedir. Bu stratejiye uygun olarak alışveriş çeklerinin kullanım stratejisi Vitrings tarafından belirlenir. Vitrings tarafından belirlenen sadık müşteri oluşturma stratejisine uygun olmayan kullanım durumlarının tespit edilmesi durumunda ilgili siparişler iptal edilir. Bu stratejiye aykırı olarak alışveriş çeklerini suistimal ettikleri tespit edilen tüketicilere ve girişimcilere karşı engelleyici tedbirler alınır. Bu türlü suistimallere aracılık eden, teşvik eden, tavsiye eden girişimciye etik kurul kararıyla 11.1 nolu maddede yazan yaptırımlardan bir veya birkaçı uygulanabilir.
7.3) Her bir ürünün prime temel oluşturan ve karlılığı temelinde belirlenen ciro puanı Vitrings tarafından belirlenerek, güncel olarak ürünlerle birlikte yönetim panelinde görünür halde bulundurulur ve İncir tarafından karlılık temelinde değiştirilebilir.
7.4) Satış ortağı her girişimci gerçekleştirdiği cironun %10 ile %45 arası kadar sabit oranda kazanç elde eder. Domaine özel hizmet alan girişimciler alan adları üzerinden gerçekleşen mağaza kazancının asgari %10'u kadar kazanç elde ederler ve dengeli kaznçları arttıkça kazanç seviyelerinde yükselirler. Domain sahibi girişimciler satış ortakları tarafından alan adları üzerinden gerçekleştirilen ciro kazançları üzerinden nihai kazanç seviyeleri arasındaki fark oranında kazanç elde ederler.
7.5) Vitrings Girişimci Ağında alışverişlerden doğan satış karları Vitrings Kazanç Planına göre dağıtılır. Bir Girişimcinin ürün satış primi satılan ürünün karşılığı olan ciro kazancının minimum %10'nu maksimum %35'si kadardır.
7.6) Domain sahibi Girişimciler kendi Domaini üzerinden ve kendilerinin tavsiyesi ile başlayan Girişimci Ağında (iş bu sözleşmede bundan böyle “Şahsi Girişimci Ağı” diye adlandırılacaktır) yapılan alışverişlerden oluşan toplam kazanca göre faaliyet ayı sonunda ulaştıkları kazanç seviyesi üzerinden kazanç elde ederler. Bu seviyeye göre kendi ciro kazançlarından tam prim, satış ortaklarının ciro kazançlarından kazanç seviyeleri arasındaki fark kadar ve Şahsi Girişimci Ağından gelen kazançların bir fark oluşmuşsa kazanç seviye farkı üzerinden fark primleri elde ederler. Bu seviye farklarından kazançlar hesap edilirken her bir kazanç üzerinden mükerrer prim dağıtımı olmayacak ve toplamda %35'i geçmeyecek şekilde hesap yapılır.
7.7) Girişimci aylık 5.000tl üzeri %2.5 ek pirim 10.000tl üzeri %4 15.000tl üzeri %6 20.000tl üzeri satışlarda %8 toplam satış kazancına ek olarak pirim alır
7.8) Girişimci sponsor olduğu alt partnerlerinin her birinin aylık kazancının %10nunu alır
7.6 da yazıldığı gibi yapılır. Toplam puan hesaplanırken şahsi mağaza puanı ve doğrudan referans olduğu Girişimciler (iş bu sözleşmede bundan böyle “tavsiye hattı” veya “kol” olarak anılacaktır) ile bu Girişimcilerin derinlik sınırı olmaksızın tüm tavsiye hatları boyunca gelen mağaza puanları toplanır.

8. PRİM İŞLEM KURALLARI VE PROSEDÜRLERİ
8.1) Bir Girişimcinin kazancı, kendisinin, satış ortaklarının ve Şahsi Girişimci ağının girişimcilik faaliyetlerinden doğan puanları üzerinden aylık olarak hesap edilir. Bu hesaplama her takvim ayı başında sıfırlanır.
8.2) Bir Girişimci sadece Kazanç Planında belirtilen kazançları elde edebilir. Bu kazançlar dışında bir kazanç ya da bu kazançları elde etmek üzere bulunduğu faaliyetlerden dolayı ücret, bedel, takas, masraf, telafi ya da mahsuplaşma talebinde bulunamaz.
8.3) Bir takvim ayının ilk gününün başlangıcı saat 00.00 prim dönemi başlangıcı, aynı takvim ayının son gününün bitimi saat 23.59 ise prim dönemi bitimi olarak kabul edilir.
8.4) Tedarik ve sevkiyat süresine ilaveten cayma süresi dikkate alınarak sipariş iptali ve ürün iadeleri düşüldükten sonra Girişimcinin net ve kesinleşmiş kazancı, izleyen takvim ayının 25 (yirmi beş)'inde hesaplanır, bir sonraki ayın 5’ine kadar banka hesabına aktarılır. Vitrings bankalar arası transfer sürecinden veya girişimcinin verdiği hatalı bilgiler nedeniyle gerçekleşebilecek gecikmelerden ve iadelerden sorumlu tutulamaz. Girişimcinin eksik evrak ve eksik ya da yanlış bilgilendirmesi nedeniyle gönderilemeyen veya banka tarafından iade edilen kazançları bir sonraki kazanç gönderme tarihine kadar bekletilir.
8.5) Vergi Mükellefi tüzel veya gerçek kişi adına yürütülen Girişimciliğin tahakkuk eden brüt kazançları üzerinden kdv eklenmiş faturası Vitrings'e ulaştıktan sonra ve sadece kayıtlı kişiyle ilişkili banka hesabına gönderilebilir. Kurumsal hesaplara ait ödeme işlemi fatura ulaştıktan sonra yapılır. Bu faturanın Vitrings'e ulaşmasından Girişimci sorumludur. Faturası ulaşmamış bir kazancın ödemesi yapılamaz ve bu yönde talepte bulunulamaz.
8.6) İptal veya iade edilen, tedarik edilemeyen, her hangi bir şekilde faturalanmamış veya ücreti tahsil edilememiş bir sipariş için puan verilmez ve kazanç tahakkuk etmez. Kazanç tahakkuk etmemiş her hangi bir faaliyet veya siparişten dolayı ödeme talep edilemez.
8.7) Girişimci, primlerin ödenebilmesi için, aksi Vitrings tarafından belirtilmedikçe Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde dilediği banka şubesinde kendi adına bir Türk Lirası hesabı açmak ve bu hesaba ait iban numarasını Vitrings'e bildirmek zorundadır. Kazançların transfer edileceği banka hesap numarası kayıtlı Girişimcinin adına olmalıdır. Aksi takdirde kazançlar aktarılamaz.
8.8) Kayıt sırasında banka hesap numarası bildirmek zorunlu değildir. Bununla birlikte varsa prim ödemesinin gerçekleşebilmesi için prim ödeme gününden önce banka hesap bilgilerinin Vitrings'e bildirilmesi gereklidir. Aksi takdirde kazanç ödemesi bir sonraki prim ödeme gününe kadar askıda kalır.
8.9) Banka hesap numarası değiştirilmek istendiğinde gerekli değişiklik için Kazanç ödeme tarihinden önce değişiklik bildirimi yazılı olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde tahakkuk eden prim kayıtlı banka hesabına aktarılır, bu durumdan Vitrings sorumlu tutulamaz.
8.10) Prim ödemesinde gerçekleşebilecek her türlü hata karşılıklı anlayış çerçevesinde hata sahibinin sorumluluğunda telafi yoluna gidilir.
8.11) Prim ödemeleri banka hesabına transfer dışında, elden, çek, senet veya her hangi başka bir surette yapılamaz.
8.12) Tahakkuk etmiş primler ile her hangi bir ürün alımında mahsuplaşma yoluna gidilemez.
8.13) Her 40 TL'nı aşan prim ve bonus ödemeleri banka hesabına aylık olarak transfer edilir. 40 TL'nın altında kalan ödemeler bir sonraki ödeme tarihine alacak olarak devreder.

9. İŞ KURALLARI, ETİK KURALLAR VE İLGİLİ PROSEDÜRLER
9.1) Vitrings adına tescil edilmiş olan ve/veya tescil edilmeksizin kullanılan marka ve logolar Girişimciler tarafından kullanılamayacağı gibi, Vitrings tarafından satışa sunulmuş olan tüm ürünlerin tescil edilmiş marka ve logoları marka haklarını zedeleyici bir şekilde kullanılamaz.
9.2) Girişimci 9.1. madde kapsamındaki marka ve logoların itibarına gölge düşürecek herhangi bir davranışta, sözlü veya yazılı beyanda bulunamaz. Girişimci bu marka ve logoların korunması ve zarar görmemesi için azami gayreti göstermeyi taahhüt eder.
9.3) Vitrings, Girişimcilerin kullanmayı talep ettikleri veya kullanmaya başladıkları bir Domaine hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutar.
9.4) Girişimci tanıtım, pazarlama ve reklam gibi faaliyetlerinin masraflarını ve bunlardan doğacak tüm mali ve hukuki yükümlülükleri kendi nam ve hesabına yürütür. Bu faaliyetleri için Vitrings'in kurumsal adını, markasını, unvanını her ne surette olursa olsun kullanamaz, Vitrings adına alındı, makbuz, teslim fişi, fatura düzenleyemez, düzenletemez, düzenletilmesini tavsiye edemez. Bir girişimcinin tanıtım, pazarlama, reklam gibi faaliyetlerinden doğacak tüm masraf, risk, borç, sorumluluk, vergi, harç ve benzeri mali ve hukuki yükümlülükleri kendisine aittir.
9.5) Vitrings, bir Girişimcinin kazanç planı dâhilinde tahakkuk eden kazançlarından doğan mali ve hukuki yükümlülüklerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi konusunda uygulama, yönlendirme ve takip etme hakkını saklı tutar.
9.6) Vitrings yasal mevzuat gereğince Vergi Mükellefi olmayan Girişimcinin Vitrings Kazanç Planı dâhilinde tahakkuk etmiş kazançlarından doğan vergi yükümlülüğünü kaynakta kesinti yaparak Girişimci adına ilgili kuruma öder. Yasal mevzuat gereğince Vitrings'in sorumluluğunda olan bu tutarın ilgili kuruma ödenme işleminden de Vitrings sorumludur.
9.7) Bir Domain ve uzantısı üzerinden yürüttüğü tanıtım faaliyetleri sonucu, faturası Vitrings tarafından kesilen satışlara aracılık eden bir Girişimci, Vitrings çalışanı, temsilcisi, acentesi, ortağı, bayisi, distribütörü olmadığı gibi Vitrings adına üçüncü kişiler nezdinde herhangi bir yükümlülüğe girme yetki ve sorumluluğuna da sahip değildir.
9.8) Girişimci, faaliyetlerini sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve Vitrings tarafından faaliyete açıldığı açık bir biçimde duyurulan ülkelerde, faaliyette bulunulan ülkelerin mevzuatına ve Vitrings tarafından belirlenen satış ve tanıtım yöntemlerine uygun olarak yürütebilir.
9.9) Girişimci Vitrings'in yayınlandığı ''iş kuralları'', ''kazanç planı'' ve buna benzer belgelerin, bu belgelerde ileride tek taraflı olarak yapabileceği değişikliklerin, iş bu sözleşmenin devamı ve eki mahiyetinde olduğunu kabul ve beyan eder.
9.10) Bir Girişimci kendi doğrudan tavsiyeleri dışındaki her hangi bir Vitrings Girişimcisine Vitrings haricinde başka bir işi veya Vitrings tarafından sağlanmış olanlar haricinde herhangi bir başka ürün veya hizmeti tavsiye edemez, teklif edemez, tanıtamaz, satamaz. Bu madde içeriğine giren ihlal durumunun açıkça tespiti veya varsa bundan zarar gören muhatapların başvuruları Etik Kurulda değerlendirilerek karara bağlanır. Madde 11.1 de belirlenen yaptırım ve müeyyidelerden bir veya birkaçı uygulanabilir.
9.11) Girişimci faaliyetlerini yürütürken yapacağı görüşme ve toplantılarda, tanıtım araçlarında kesinlikle dini, siyasi, bireysel düşünce tarzı, hayat tarzı, sosyal yapı konusundaki görüşlerini tanıtamaz, tavsiyede bulunamaz, yönlendirme yapamaz, bu konularda eleştiri ve yargılamada bulunamaz.
9.12) Vitrings, Girişimci Ağına dâhil olan her bir Girişimcinin iş kurallarını ve işleyişini en kısa sürede öğrenmeleri için gerekli yayın, hatırlatma, bilgilendirme, uyarı, eğitime alma hakkını saklı tutar.
9.13) Girişimci, Şahsi Girişimci Ağında bulunan her hangi bir Girişimciyi her hangi bir miktar ve/veya tutarda ürün satın almaya, hizmetleri kullanmaya, stok tutmaya zorlayamaz.
9.14) Her Girişimci bir başka Girişimcinin sözleşmeye açıkça aykırı yöndeki zararlı olabilecek her hangi bir faaliyetini Vitrings'e bildirmekle sorumludur.
9.15) Vitrings, Girişimci Ağı sisteminin işletilebilmesi ve Girişimcilerin faaliyetlerini geliştirmek üzere tüm Girişimci ağının ve alışveriş alt yapısının verilerini depolar. Girişimci, açık bir şekilde sisteme girmiş olduğu verilerin depolanmasına ve gerektiğinde 3. kişilerle paylaşılmasına rıza gösterdiğini kabul eder.
9.16) Girişimciye Vitrings tarafından sağlanan kişisel ve Şahsi Girişimci Ağı bilgileri, istatistikleri, verileri ve faaliyet raporları sadece Girişimcinin faaliyetini geliştirmesi amacıyla olup mülkiyeti Vitrings'e ait ticari bilgilerdir. Vitrings, bunlardan gerekli gördüklerini Girişimcilerle paylaşır. Bunların tamamen veya kısmen İncir haricinde bulunan üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılması yasaktır.
9.17) Vitrings, Girişimcilerinin ve nihai tüketicilerinin bilgilerini yetkisiz erişimlerden korumak adına uluslararası tanınmış son teknolojileri kullanır. Bu bilgilere yetkisiz kişiler tarafından erişim durumunda İncir ancak ağır kusurlu olduğu durumlarda sorumlu tutulabilir. Vitrings'in sorumlu tutulamayacağı durumlarda Vitrings çalışanları, yasal temsilcileri ve ifa yardımcıları da aynı hükme tabidir.
9.18) Nihai tüketiciden farklı olarak, kazanç beklentisiyle Vitrings altyapısını kullanan Girişimciler diğer Girişimcilerin de faydalandığı bu yapıyı korumak ve kollamakla yükümlüdür. Girişimciler faaliyetleri, davranışları, tavırları, söylemleri, ifadeleri, yorumları ve yaklaşımları ile Vitrings'e, iş modeline ve 3. kişilere zarar verecek şekilde hareket edemezler. Girişimciler Vitrings'e, ortaklarına, temsilcilerine, görevlilerine, yetkililerine, diğer Girişimcilerine, müşterilerine veya genel yapıya yönelik zarar verici, motivasyon bozucu, küçük düşürücü, hakaret içeren, tehditkar nitelikte sayılabilecek olumsuz faaliyet, davranış, tavır, söylem, ifade, yorum ve yaklaşımlarda bulunursa madde 11.1 de belirlenen yaptırım ve müeyyidelerden bir veya bir kaçı uygulanabilir.
9.19) Girişimcilerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırılıklarından doğan tüm sorumluluk Girişimci'ye aittir.
9.20) Girişimciler, müşterilerle yapmış oldukları sözleşmeler ile cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeleri 3 (üç) yıl boyunca saklayacaktır. Belirtilen yükümlülüğe aykırılıktan doğan tüm sorumluluk Girişimci'ye aittir.
9.21 Vitrings, girişimcilerin satış, pazarlama, tanıtım imkanlarını geliştirmek üzere her türlü görsel, içerik, kampanya, ürün ve bilgiyi sms ve e-posta yoluyla sistemde kayıtlı olan telefon numarasına ve e-posta adresine göndermeye yetkilidir. Girişimci bu sözleşme ile sms ve e-posta suretiyle bilgilendirilmeyi kabul ettiğini beyan eder.

10. TANITIM KURALVE PROSEDÜRLERİ
10.1) Girişimci bir Girişimci adayına tanıtım yaparken Vitrings İş Modeli ile ilgili yanıltıcı, yanlış izlenim uyandıracak, hiç bir emek vermeden kazanç elde edeceği algısı yaratacak, ücretli bir işe girme şeklinde anlaşılacak, sosyal etkinlik, yatırım fırsatı veya sabit gelir kazanma imkânı olduğu izlenimi verecek, zenginlik ve refah vaadi içeren bilgiler veremez, baskı kurma, aldatma, rahatsızlık verme ve bunlara benzer yollarla kişileri sisteme dahil olmaya zorlayamaz.
10.2) Girişimci, Vitrings Kazanç Planındaki kazançları ekleme yapmadan olduğu gibi anlatmalıdır. Kazancın temelinde satıştan elde edilen karın paylaşılması olduğu açık bir şekilde belirtilmelidir. Emek ve mesai harcamadan kazanç olamayacağı belirtilmeli, hiç ya da çok az emek ve mesai ile çok fazla kazanç imkânı olduğu izlenimi verilmemelidir.
10.3) Girişimci adaylarına Vitrings'in kazanç planında yer alanlar ve Vitrings tarafından resmi olarak duyurulanlar dışında herhangi bir prim, ödül, bonus ya da başka bir menfaat vaadinde bulunulamaz.
10.4) Girişimci, Vitrings'in muvafakati olmaksızın yazılı, sesli ve görsel medya araçları ile internet üzerinde Vitrings'e ait marka, logo ve Vitrings ile özdeşleşmiş yazılı içerikleri içeren tanıtım ve reklam yapamaz,her hangi bir konuda beyanat ve röportaj veremez, toplu sms ve e-posta gönderemez, web içeriği paylaşamaz, antetli kağıt, kartvizit gibi materyaller hazırlayamaz ya da çoğaltamaz.
10.5) Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca, önceden yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla onayları alınmaksızın tüketicilere toplu sms, eposta gibi iletişim kanalları aracılığıyla ticari elektronik iletiler gönderilemez, doğrudan pazarlama yapılamaz. Girişimci mevzuata uygun faaliyette bulunmayı, tüketicilerin belirtilen şekilde onayı alınmaksızın herhangi bir ticari elektronik ileti göndermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Girişimci'nin söz konusu faaliyetleri ile bunlarla sınırlı olmaksızın mevzuata aykırılık teşkil edecek diğer her türlü faaliyetlerinden doğan tüm sorumluluk Girişimciye ait olup, ilgili mevzuat kapsamında Vitrings'in ödemek zorunda kalacağı İdari para cezaları ile her ne ad altında olursa olsun yapmak zorunda kalacağı ödemeler Girişimci'ye rücu edilecektir. Ayrıca, Girişimci'nin mevzuata aykırı faaliyetlerinin tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme İncir tarafından derhal tek taraflı olarak feshedilecektir.
10.6) Girişimci iş modeli tanıtım faaliyetleri sırasında sadece Vitrings tarafından kendisine sağlanmış ve/veya kullanılmasına açıkça izin verilmiş tanıtım metotlarını ve malzemelerini kullanabilir.
10.7) Girişimci ürün satışı maksadıyla yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde Vitrings'in ve 3. kişilerin haklarına riayet etmek kaydıyla özgürdürler. Bununla birlikte Girişimci'nin, Vitrings tarafından genel kullanıma sunulmuş olanın dışında, Vitrings Girişimcilik faaliyetleri maksadıyla içinde Vitrings'e özel marka, logo, görsel ve içerikleri veya Vitrings İş Modeli olduğu belli olacak içerikleri bulunduran bir web sitesi açması, sosyal medya sayfası, grubu, profili açması, sunumlar, videolar hazırlaması, Vitrings'in resmi sunum ve videoları da dahil bu gibi sunum ve videoları sosyal paylaşım, video ve sunum paylaşım sitelerinde yayımlaması, kartvizitler, flyerlar, insertler, broşürler, reklam belgeleri, el ilanları bastırması Vitrings'in onayına tabidir. Girişimci böyle bir onayı almak için detaylı açıklama ve içerik bilgisi ile Vitrings’e başvurmalı ve ancak yazılı onay alındıktan sonra onaylanan çerçevede faaliyette bulunmalıdır.
10.8) Girişimci, gerek ürünlerin sağladıkları yararlar gerekse Girişimci kazanç olanakları ile ilgili olarak gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı bilgiler veremez. Girişimci, adaylara yönelik olarak belirli bir kazanç garantisi veremez, bunu ima eder beyanlarda dahi bulunamaz.
10.9) Girişimci, internet ortamında herkese açık umumi paylaşımda bulunarak doğrudan, dolaylı ya da ima yoluyla Girişimci olmak üzere herkese açık davette bulunamaz, referans teklifinde bulunamaz. Girişimci hedef kitlesi belli olmayan, tanımadığı ve izni alınmamış kişilere topluca e-mail ya da sms göndermek suretiyle iş modeli, ürün, Domain yada kampanya tanıtımı yapamaz. Girişimci olmak üzere genel bir davet ya da paylaşımda bulunamaz ve referans teklif edemez. Buna aykırı hareket eden Girişimciye 11.1 de yazılı yaptırımlar uygulanır.
10.10) Girişimci her hangi bir coğrafi bölgenin, sosyal cemiyetin kendisine münhasıran tahsis edilmiş olduğu yolunda beyanda bulunamaz. Bir başka Girişimciye böyle bir hak verme girişiminde bulunamayacağı gibi bir Girişimcinin faaliyetini de belirli bir coğrafi bölgeyle ya da sosyal cemiyetle sınırlı tutamaz. Bir Girişimci, bir Girişimci adayına kayıt sırasında, sonrasında ve faaliyetlerini gerçekleştirirken İncir tarafından uyulması zorunlu tutulmuş olan kural ve prosedür dışında bir beyanda bulunamaz.

11. ETİK KURULVE YAPTIRIMLAR
11.1) Vitrings her hangi bir Girişimcinin genel ticari etik kuralları veya bu sözleşme içeriğindeki kuralları ihlal ettiğini tespit etmesi halinde Etik Kurul marifetiyle aşağıdaki yaptırımlardan bir veya birkaçını birlikte uygulayabilir. ▪ Açıklama talep etme ▪ Uyarıda bulunma ▪ Tekrar eğitime alma ▪ Kayıt başvurusunun veya siparişin işleme alınmaması ▪ Etkinliklere ve faaliyetlere katılma kısıtlaması ▪ Yönetim panelinin geçici olarak erişime kapatılması ▪ Yönetim panelinin kalıcı olarak erişime kapatılması ▪ Domaine verilen erişim hizmetinin geçici olarak askıya alınması ▪ Domaine verilen erişim hizmetinin kalıcı olarak sonlandırılması ▪ Kazanç ödemelerinin askıya alınması ▪ Vitrings'e veya 3. Kişilere verilen zararın tazmini ▪ Serbest Girişimci Sözleşmesi'nin feshedilmesi ▪ Hukuki girişimde bulunulması
11.2) Girişimci her hangi bir konuda Vitrings Etik Kurul kararını beklemeksizin Vitrings ile hukuki muvazaaya girerse ilgili muvazaa hukuki olarak sonuçlanıncaya kadar Girişimciliği ve sözleşmeden doğan tüm hakları askıya alınır.
11.3) Vitrings Etik Kurul 2 asil 3 yedek üyeden oluşur bunların tamamı Vitrings ekibinden oluşur. Etik kurul en az 4 kişi olarak toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Bu kararlar tedbirli olarak hemen uygulanır fakat bu karar aynı kurula ikinci ve son defa değerlendirilmek üzere getirilebilir. İtiraz üzerine kurulun ikinci kez görüştüğü ve karara bağladığı durumlar kesinlik kazanır.
12. GİZLİLİK İşbu sözleşmenin ifası sırasında, tarafların sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
13. TEBLİGATLAR İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar beyan ettikleri yazılı adresleri yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Girişimciler, tebligat adreslerindeki değişiklikleri Vitrings'e bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun şekilde kendilerine yapılmış tebligatlar olarak sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
14. ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ Vitrings sistem kayıtlarına ek olarak taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.
15. YETKİLİ MAHKEME VE DİĞER HÜKÜMLER İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İstanbul Merkez İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, cümlesinin, bölümünün geçersiz olması halinde, söz konusu geçersizlik Sözleşme’nin söz konusu geçersiz hüküm, cümle veya bölüm olmadan var olabilecek diğer hükümlerini etkilemeyecektir. Şu kadar ki; böyle bir geçersiz hüküm, işbu Sözleşme’nin temelini etkilemeyecektir. Sözleşme’de yapılacak olan her türlü değişiklik ancak yazılı tadiller ile mümkündür. Girişimci, işbu Sözleşme, Sözleşme ile üstlendiği hak, yükümlülük ve alacakları üçüncü şahıslara devir ve temlik etmek isterse, Girişimci ile yazılı mutabakata varmalıdır. Böyle bir yazılı mutabakat olmadıkça Girişimci işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülük ve alacakları üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Sözleşme’nin ekleri Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Feragat beyanı yazılı olarak verilip, feragat eden ve lehine feragat verilen tarafından imzalanmadıkça işbu Sözleşme ile ilgili verilmiş feragatname geçerli sayılmayacaktır. Taraflardan birinin bu Sözleşme’den doğan haklarından herhangi birini yerine getirmede ihmali veya gecikmesi feragat anlamına gelmeyeceği gibi herhangi bir hak veya yükümlülüğün kısmen kullanılması geri kalan hak veya yükümlülüğün sonradan kullanılmasını engellemez. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte öngörülemeyen, taraflardan birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt ve Türk Telekom veya internet servis sağlayıcıda meydana gelen arızalar gibi mücbir sebepler ile tarafların kontrol ya da kusuru haricinde ortaya çıkan haller taraflar için mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep haline maruz kalan taraf, diğer tarafa mücbir sebep durumunu derhal yazılı olarak bildirir. Mücbir sebep süresi boyunca tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen taraf işbu Sözleşme’yi yazılı bildirim ile tazminatsız olarak feshedebilir. 15 (on beş) maddeden oluşan iş bu Sözleşme ......../........./...........tarihinde (serbest girişimcinin sisteme kayıt yaptırdığı tarih baz alınmaktadır) 1 Asıl kopya olarak düzenlenmiştir. Sözleşme’nin aslı Vitrings’e kalacaktır.

Kazanç ödemelerinizin yapılabilmesi için SÖZLEŞME'nin tüm sayfalarını imzaladıktan sonra KİMLİK fotokopiniz ile birlikte Vitrings Genel Merkez adresine gönderiniz. Bülent TAŞKIRAN Barboros mahallesi 5454 sok no:31 çamdibi Bornova/İZMİR 0850 840 30 20 info@vitrings.com